Základní informace

Název školy:Sofie – mateřská škola a základní škola o.p.s.
Sídlo školy:Žižkova 286/12, 251 01 Říčany
Registrace v síti škol:IZO 181030519
Provoz mateřské školy:7:30 – 17:00 hod
Stravování:Výdej jídel společnosti BIONEA
Další služby:Odpolední zájmové kroužky
Ředitel školy:Ing. Patrik Matlák
Telefon:+420 773 220 281
Email:info@www.ms-sofie.cz