Základní informace

Jsme moderní mateřská škola pro současné děti. Nabízíme ucelený vzdělávací program ve kterém si každé dítě, bez ohledu na věk, dovednosti nebo zázemí dokáže najít své místo ve skupině a rozvíjet se vlastním tempem, s podporou laskavých a důsledných pedagogů. Nabízíme klid, bezpečí, možnost se soustředit na to, co každého zaujme, ale také požadavek na dokončení vybrané aktivity a její úklid na své místo.

Obě naše třídy jsou věkově smíšené. V každé třídě najdete do 20 dětí ve věku od 2,5 do 6 let nebo odchodu na základní školu. Umožňuje to každému dítěti najít si kamarády napříč skupinou, mladšího i staršího. Nabízí se tak možnost být jak vzorem tak následovatelem. Vyzkoušet si tak roli vůdce i člena skupiny.

Nenajdete u nás nudící se dítě. Nenajdete u nás ani hračky (kromě těch odložených u vstupu do třídy). Najdete děti v kruhu svých kamarádů nad vybranou aktivitou nebo samotné dítě sedící u stolu u vybrané aktivity či experimentu. Najdete u nás své dítě, které si „čte“, i když kamarádi kolem staví věž z kostek (aniž by věděli, že poznávají desítkovou soustavu) nebo si ukazují jak se tvoří dvouciferné čísla.

Oblasti vzdělávání

České tradice v Sofii - masopust

Masopust 2019 v ulicích města Říčany

 

Tradici vnímáme jako předávání zkušeností a moudrosti z generace na generaci. V mateřské škole Sofie se tradicím věnujeme již několik let. I pro nás jsou něčím, co nás v průběhu roku přirozeně provází a na co se společně s dětmi těšíme.

Intenzivně se věnujeme svátkům a jejich významu zejména u posvícení, adventu, na Vánoce, o Masopustu a na Velikonoce. Povídáme si a prožíváme svátek Sv. Václava, Dušičky, svátek sv. Barbory, Lucie, Martina, Mikuláše či Hromnice a další.

České tradice tvoří jednu ze základních časových linií školního roku. S dětmi se každý rok ke tématům vracíme a odhalujeme další roviny konkrétních událostí. Věříme, že když děti budou vědět, odkud pochází, kde je jejich domov a jejich kořeny, budou v dospělosti snáze hledat cestu, kam jít. Vždy však budou vědět, kam se mohou vrátit, kde jim bude dobře.

Bez znalosti cizích jazyků se v dnešním světě již neobejdeme. V mateřské škole Sofie probíhá výuka anglického jazyka formou přirozené komunikace v rámci běžného dne. Dvakrát týdně dopoledne je v týmu učitelů v každé třídě jako druhý pedagog rodilý mluvčí, který s dětmi komunikuje anglicky během běžných denních činností, skupinové i individuální práce.

Je úchvatné pozorovat, jak dětem v předškolním věku vůbec nevadí, že některým slovíčkům nerozumí, přesto jsou schopny se domluvit. A kolik se toho v tomto věku přirozeně naučí…

 Jak již sám název napovídá, děti se v této oblasti učí praktické věci – prostřít si na svačinku či oběd, stolovat, vše si po sobě uklidit, oblékat a obouvat, pečovat o prostředí třídy, krájet, strouhat, leštit zrcadlo… Jednoduše vše, co si umíte i neumíte představit z aktivit každodenního života. Předměty a pomůcky jsou pro děti k dispozici v potřebných velikostech (jako například nůžky, nůž, mop nebo žehlící prkno). Do této oblasti patří také aktivity spojené s přeléváním, přesýpáním, tříděním, které procvičují zejména jemnou motoriku, která je později velmi důležitá pro správné držení tužky.

Složitější dovednosti, jako je zavazování tkaniček, zapínání spony a další, děti zkouší na oblékacích rámech – pomůckách, které replikují různé možnosti zapínání oblečení.

Hlavními principy práce dětí v oblasti praktického života jsou samostatnost, svoboda, disciplína, vše v rámci pravidel stanovených s dětmi a pro děti.

Aktivity z oblasti smyslové výchovy tříbí a zdokonalují dětské smysly. Zejména v předškolním věku se děti učí díky tomu, že věci vidí, mohou si je osahat, ochutnat či je cítit a slyšet. Učí se rozlišovat a pojmenovávat barvy, párovat stejně znějící či stejně vážící předměty. Rozšiřují si vnímání pojmů označujících velikost – dlouhý, delší, krátký, kratší, velký, větší, malý, menší.

Pomůcky, které používáme, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny smysly. Proces učení probíhá prostřednictvím kontrastů, porovnávání a rozlišování. Po nabytí zkušeností dokážou děti rozlišovat i nejjemnější rozdíly.

 

Matematika je podle mnohých aritmetika, algebra a geometrie – způsoby, jak se dobrat správným odpovědím v co nejkratším čase a co nejefektivněji. Děti fungují jinak než dospělí. Nesledují pravidlo o co nejmenším vydaném úsilí, spíše vydají mnohem větší úsilí a využijí všech možností, jak se vypořádat s každým detailem na cestě k cíli.

Matematika u nás je jiná. Děti si díky hraní a používání propracovaných pomůcek rozvíjí matematické myšlení, učí se myslet a argumentovat logicky a jednoznačně. Pomůcky jsou trojrozměrné a senzorické, dítě musí s nimi manipulovat, aby zadání vyřešilo a umožňují najít si případnou chybu bez pomoci dospělého. Pomůcky podporuji aktivní učení, společnou práci dětí. Naprostá většina pomůcek byla navržena jako geometrické reprezentace abstraktních konceptů, což umožňuje dětem od raného věku vizualizovat si i komplikované koncepty jako je např. (a+b+c)3.

V neposlední řadě věříme, že při práci s matematickými pomůckami rozvíjíme přímo mozek dítěte. Práce s pomůckami zapojuje všechny čtyři části lidského mozku najednou (zodpovědné za pohyb, zrak, sluch/paměť a úsudek), propojuje levou a pravou hemisféru a aktivně vytěžuje přední mozkovou kůru (prefrontal cortex) – nejpokročilejší část mozku.

Obecně je výuka abecedy a psaní zahajována v první třídě a jakékoliv dřívější zasvěcování do písmen či psaného slova je mnohdy považováno za předčasné. Již 4,5 leté děti však často začínají projevovat zájem o písmenka a mezi 5-6 rokem začínají číst krátká slova.

U nás děti číst ani psát neučíme, ale mají v případě jejich zájmu k dispozici velké množství materiálů, které jejich touhu po čtení a psaní naplní. Dbáme na grafomotorickou přípravu dětí, rozvíjíme jejich jemnou motoriku a vedeme je ke správnému a uvolněnému úchopu tužky.

V oblasti rozvíjející jazyk nabízíme dětem nepřeberné množství materiálu na rozšiřování slovní zásoby (obrázkové příběhy, hry, skládačky, přiřazování předmětu a popisu..), hmatová písmena, pískovničku pro kreslení a psaní, pohyblivou abecedu a mnoho dalšího.

Hudba a zpěv je součástí našeho každodenního života. Máme to štěstí, že můžeme stavět na, v některých případech profesionálních, dovednostech našich učitelů – hrají na klavír, kytaru či flétnu a také na vlastní tělo. Vytváříme prostředí, které v dětech probouzí cit a pochopení pro hudbu.

Seznamování s hudbou u nás probíhá pomocí rytmických cvičení, hry na jednoduché hudební nástroje, děti se také seznámí se základy notového zápisu, jak vypadá notová osnova, nota či houslový klíč.

Některé děti z mateřské školy již tvoří spolu se žáky naší základní školy základy flétnového souboru, který pravidelně vystupuje při našich akcích.

Lyžujeme od 4 let pravidelně každý rok

Lyžařský výcvik 2019

Pohyb bereme jako nezbytnou součást života dětí, jako důležitý předpoklad duševního rozvoje, který pomáhá rozvoji psychiky.

Starší děti chodí celý školní rok jednou týdně plavat. V rámci běžného dne mají možnost hrát míčové hry na hřišti (fotbal, florbal, basketbal) a hrát si na velké a pro děti vybavené zahradě.

Pravidelně také bruslíme na novém zimním stadionu v Říčanech. Každý rok jezdíme na lyže na Šibeniční vrch v Mnichovicích.

Prostředí mateřské školy Sofie je připraveno tak, aby tvořivost dětí neomezovalo, naopak ji podporovalo. Výtvarné aktivity, slovní projev, tanec, hudba a divadlo mají v programu mateřské školy jasné místo. Kreativní činnosti rozvíjí vnímání a úsudek a slouží k vyjádření myšlenek a emocí. Součástí práce v této oblasti je také schopnost pojmenovat a ocenit práci ostatních.

Od roku 2016 máme vlastní keramickou dílnu s hrnčířským kruhem.

Pobyt venku nezahrnuje jen běhání po zahradě, hru na dětském hřišti či procházky po okolí. Děti se i venku o své prostředí starají. Zametají dvůr, vytrhávají plevel, hrabou listí, v zimě odhazují sníh. Od roku 2012, kdy se vysadili v rámci Dne Země na zahradě ovocné keře, sbírají úrodu. Pečují také o záhonky, na němž pěstují bylinky, zeleninu a v neposlední řadě dýně, ze kterých je pak na podzim výborná polévka a pomazánka na společné dýňování. Na dalších záhonech jsou vysazené jahody. Dva ořešáci na zahradě také každý rok plodí spoustu ořechů, ze kterých se peče, častěji se však sní hned pod stromy.

Stravování

Stravování je u nás významnou součástí programu mateřské školy. Výběru dodavatele obědů (mateřská škola nemá vlastní kuchyň) jsme věnovali v začátcích déle než půl roku, abychom našli to nejlepší, co můžeme našim dětem nabídnout.

V jídelníčku mateřské školy Sofie jsou plně zastoupeny všechny druhy masa (ryby, drůbež, hovězí, vepřové, králičí), čerstvá zelenina a ovoce, luštěniny, obilninové výrobky a i mléčné výrobky. K ochucování jsou používány především čerstvé či sušené bylinky a mořská sůl. V případě potřeby sladíme medem, tmavým třtinovým cukrem, obilnými slady a sirupy. Na jídelníčku najdete jídla klasické české kuchyně jako je guláš, rajská, sladké knedlíky ve zdravém provedení i jídla z netradičních plodin jako jsou jáhly, špalda, kuskus či bulgur.

Věříme, že kvalitní jídlo z čerstvých surovin se známým původem je základem dobrého zdravotního stavu a v případě dětí nezbytným předpokladem pro jejich plnohodnotný vývoj. Proto dětem připravujeme svačinky sami, každý den čerstvé, zahrnující dostatek zeleniny a ovoce.

Obědy jsou zajišťovány společností Bionea, a.s. Výběr denního menu podmiňují požadavky spotřebního koše a stravovací preference našich dětí. Oběd obsahuje vždy polévku a hlavní jídlo. Pro ukázku variant jídelníčku se podívejte na příklad z ledna 2015.

Odpolední svačinu tvoří opět čerstvě připravované svačinky, zelenina a ovoce. Pitný režim je zajištěn po celý den. Dětem je po celý den k dispozici voda a neslazené ovocné čaje.


Máte speciální požadavky na stravování?

Máme zkušenosti s různými dietologickými potřebami našich dětí. Náš dodavatel spolupracuje s nutričním specialistou, který připraví na základě požadavků a lékařské zprávy vhodný jídelníček, tak by stravování vyhovovalo požadavků MŠMT.

Vegetariánska strava nebo bezlepková varianta jídel patří ke standardnímu řešení dietologických požadavků.

Kroužky a odpolední aktivity

Základem naší práce s dětmi je práce kmenových učitelů v MŠ Sofie během dopoledního a odpoledního pracovního cyklu. Veříme, že část odpoledne by měla být také věnovaná volné hře, rolovým hrám a odpočinku dětí.

Rodičům doporučujeme věnovat výběru kroužků a volnočasových aktivit, jak v naší mateřské škole, tak v dalších zařízeních, velkou pozornost. Na základě našich dlouholetých zkušeností doporučujeme v závislosti na věku dítěte spíše omezovat počet kroužků než plánovat jeden či dva na každý den v týdnu.

Ve školním roce 2019/2020 u nás najdete:

čtvrtek

Flétna pro začátečníky (od 4 let věku)
Flétna pokročilí I
Flétna pokročilí II

Klavír v pondělí, úterý, středu
Dechové nástroje ve čtvrtek

Středa odpoledne, lego hernu vede rodilý mluvčí, proto je program vždy v AJ

 

Kroužky nejsou součásti školného a nejsou organizovány mateřskou školou.


Součástí našeho běžného programu jsou další společné aktivity, které zasahují do dopoledního či odpoledního cyklu..

Předškoláci

Děti, které v následujícím školním roce směřují do 1.třídy základní školy, se setkávají na předškolní přípravě. Během přípravy se učitelé ze ZŠ dětem věnují v rámci strukturovaného programu a rozvíjí dovednosti každého prvňáčka, ať už pokračuje na naší základní škole či jiné ZŠ.

Čeština pro cizince

Děti, které v následujícím školním roce směřují do 1.třídy základní školy, nejsou občany ČR a mají zájem o jazykovou průpravu, absolvují pravidelnou přípravu v oblasti českého jazyka. Děti pracují s učiteli na rozvoji konkrétních jazykových dovedností. Program je podporován MŠMT ČR.

Plavání

Děti z mateřské školy od stanoveného věku absolvují roční plaveckou přípravu v plavecké škole centra Na Fialce v Říčanech. Do základní školy pak nastupují připravené na seznamování se s jednotlivými plaveckými styly, s láskou k pohybu ve vodě i pod vodou.