#1 #2 #3 #4 #5

Vítejte v Sofii

RODINNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŘÍČANECH

Děti do 3 let

Pracovny pro děti do 3 let a jejich rodiče

Více informací

Děti od 3 do 6 let

Dvě věkově smíšené třídy pro 40 dětí

Více informací

Děti od 6 do 7 let

 Strukturovaný program předškolní přípravy 

Více informací

Kdo jsme

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOFIE

Jsme moderní mateřská škola pro současné děti. Vidíme, co všechno již 2,5 leté děti, ještě než přijdou poprvé do školky, znají a dovedou. Vidíme také, co všechno jim díky moderní době a rychlému životnímu stylu chybí. Klid, bezpečí, možnost se soustředit na to, co je zaujme, ale také požadavek na dokončení vybrané aktivity a její úklid na své místo. To je to, co děti u nás nachází. Každému dítěti vytváříme podmínky pro růst vlastním tempem. Věkově smíšené třídy umožňují každému dítěti najít si kamarády na společnou hru či vzor, ke kterému se vztahují.
Zcela se u nás naplňuje tvrzení, že stejnost vytváří soupeření, naopak rozdílnost vytváří spolupráci. Starším dětem prostředí nabízí možnost vyzkoušet si jak vůdčí roli, tak roli podřízenou při aktivitách s mladšími dětmi. Naprostá většina rodičů k nám přichází na základě doporučení jiných rodičů z Říčanska. Hledají většinou školku, která nabídne jejich dítěti podnětné prostředí, ve kterém se budou smysluplně rozvíjet, a dobře je připraví na vstup do základní školy. Přichází k nám děti se znalostí dvou jazyků, děti expatů či děti se znalostí funkce spalovacího motoru. Více o nás najdete zde. Jíme zdravě. Odpoledne také tvoříme, čteme a hrajeme.

NAPIŠTE NÁM A DOZVÍTE SE VÍC

Aktivity

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Sofie-materska-skola-pousteni-skorapek

Tradici vnímáme jako předávání zkušeností a moudrosti z generace na generaci. V mateřské škole Sofie se jim věnujeme již několik let. I pro nás jsou něčím, co nás v průběhu roku přirozeně provází a na co se společně těšíme.

Intenzivně se věnujeme svátkům a jejich významu zejména u posvícení, adventu, na Vánoce, o Masopustu a na Velikonoce. Povídáme si a prožíváme svátek Sv. Václava, Dušičky, svátek sv. Barbory, Lucie, Martina, Mikuláše či Hromnice a další.

Sofie-materska-skola-vyuka-anglictiny

Bez znalosti cizích jazyků se v dnešním světě již neobejdeme. V mateřské škole Sofie probíhá výuka anglického jazyka formou přirozené komunikace v rámci běžného dne. Dvakrát týdně dopoledne je v týmu učitelů v každé třídě jako druhý pedagog učitelka angličtiny, která s dětmi komunikuje anglicky během běžných denních činností a individuální práce s dítětem.

Mateřská škola současně pracuje s rodilým mluvčím, který doplňuje práci týmu učitelů a rozšiřuje pole aktivit, realizovaných pouze v anglickém jazyce.

Je úchvatné pozorovat, jak dětem v předškolním věku vůbec nevadí, že některým slovíčkům nerozumí, přesto jsou schopny se domluvit. A kolik se toho v tomto věku přirozeně naučí…

Sofie_praktický život

 Jak již sám název napovídá, děti se v této oblasti učí praktické věci – prostřít si na svačinku či oběd, stolovat, vše si po sobě uklidit, oblékat a obouvat, pečovat o prostředí třídy, krájet, strouhat, leštit zrcadlo… Jednoduše vše, co si umíte i neumíte představit z aktivit každodenního života. Předměty a pomůcky jsou pro děti k dispozici v potřebných velikostech (jako například nůžky, nůž, mop nebo žehlící prkno). Do této oblasti patří také aktivity spojené s přeléváním, přesýpáním, tříděním, které procvičují zejména jemnou motoriku, která je později velmi důležitá pro správné držení tužky.

Složitější dovednosti, jako je zavazování tkaniček, zapínání spony a další, děti zkouší na oblékacích rámech – pomůckách, které replikují různé možnosti zapínání oblečení.

Hlavními principy práce dětí v oblasti praktického života jsou samostatnost, svoboda, disciplína, vše v rámci pravidel stanovených s dětmi a pro děti.

Sofie_smyslova vychova

Aktivity z oblasti smyslové výchovy tříbí a zdokonalují dětské smysly. Zejména v předškolním věku se děti učí díky tomu, že věci vidí, mohou si je osahat, ochutnat či je cítit a slyšet. Učí se rozlišovat a pojmenovávat barvy, párovat stejně znějící či stejně vážící předměty. Rozšiřují si vnímání pojmů označujících velikost – dlouhý, delší, krátký, kratší, velký, větší, malý, menší.

Pomůcky, které používáme, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny smysly. Proces učení probíhá prostřednictvím kontrastů, porovnávání a rozlišování. Po nabytí zkušeností dokážou děti rozlišovat i nejjemnější rozdíly.

 

Matematika je podle mnohých aritmetika, algebra a geometrie – způsoby, jak se dobrat správným odpovědím v co nejkratším čase a co nejefektivněji. Děti fungují jinak než dospělí. Nesledují pravidlo o co nejmenším vydaném úsilí, spíše vydají mnohem větší úsilí a využijí všech možností, jak se vypořádat s každým detailem na cestě k cíli.

Matematika u nás je jiná. Děti si díky hraní a používání propracovaných pomůcek rozvíjí matematické myšlení, učí se myslet a argumentovat logicky a jednoznačně. Pomůcky jsou trojrozměrné a senzorické, dítě musí s nimi manipulovat, aby zadání vyřešilo a umožňují najít si případnou chybu bez pomoci dospělého. Pomůcky podporuji aktivní učení, společnou práci dětí. Naprostá většina pomůcek byla navržena jako geometrické reprezentace abstraktních konceptů, což umožňuje dětem od raného věku vizualizovat si i komplikované koncepty jako je např. (a+b+c)3.

V neposlední řadě věříme, že při práci s matematickými pomůckami rozvíjíme přímo mozek dítěte. Práce s pomůckami zapojuje všechny čtyři části lidského mozku najednou (zodpovědné za pohyb, zrak, sluch/paměť a úsudek), propojuje levou a pravou hemisféru a aktivně vytěžuje přední mozkovou kůru (prefrontal cortex) – nejpokročilejší část mozku.

Obecně je výuka abecedy a psaní zahajována v první třídě a jakékoliv dřívější zasvěcování do písmen či psaného slova je mnohdy považováno za předčasné. Již 4,5 leté děti však často začínají projevovat zájem o písmenka a mezi 5-6 rokem začínají číst krátká slova.

U nás děti číst ani psát neučíme, ale mají v případě jejich zájmu k dispozici velké množství materiálů, které jejich touhu po čtení a psaní naplní. Dbáme na grafomotorickou přípravu dětí, rozvíjíme jejich jemnou motoriku a vedeme je ke správnému a uvolněnému úchopu tužky.

V oblasti rozvíjející jazyk nabízíme dětem nepřeberné množství materiálu na rozšiřování slovní zásoby (obrázkové příběhy, hry, skládačky, přiřazování předmětu a popisu..), hmatová písmena, pískovničku pro kreslení a psaní, pohyblivou abecedu a mnoho dalšího.

Hudba a zpěv je součástí našeho každodenního života. Máme to štěstí, že můžeme stavět na, v některých případech profesionálních, dovednostech našich učitelů – hrají na klavír, kytaru či flétnu a také na vlastní tělo. Vytváříme prostředí, které v dětech probouzí cit a pochopení pro hudbu.

Seznamování s hudbou u nás probíhá pomocí rytmických cvičení, hry na jednoduché hudební nástroje, děti se také seznámí se základy notového zápisu, jak vypadá notová osnova, nota či houslový klíč.

Některé děti z mateřské školy již tvoří spolu se žáky naší základní školy základy flétnového souboru, který pravidelně vystupuje při našich akcích.

Pohyb bereme jako nezbytnou součást života dětí, jako důležitý předpoklad duševního rozvoje, který pomáhá rozvoji psychiky.

Děti chodí celý školní rok jednou týdně plavat do Centra pro volný čas Na Fialce. V rámci běžného dne mají možnost zacvičit si dětskou jógu nebo zatancovat.

Pravidelně také bruslíme na novém zimním stadionu v Říčanech. Každý rok jezdíme na lyže na Šibeniční vrch v Mnichovicích.

Prostředí mateřské školy Sofie je připraveno tak, aby tvořivost dětí neomezovalo, naopak ji podporovalo. Výtvarné aktivity, slovní projev, tanec, hudba a divadlo mají v programu mateřské školy jasné místo. Kreativní činnosti rozvíjí vnímání a úsudek a slouží k vyjádření myšlenek a emocí. Součástí práce v této oblasti je také schopnost pojmenovat a ocenit práci ostatních.

Od roku 2016 máme vlastní keramickou dílnu s hrnčířským kruhem.

Pobyt venku nezahrnuje jen běhání po zahradě, hru na dětském hřišti či procházky po okolí. Děti se i venku o své prostředí starají. Zametají dvorek, vytrhávají plevel, hrabou listí či v zimě odhazují sníh. V roce 2012 si v rámci Dne Země zasadily na zahradě ovocné keře, ze kterých rády sbírají úrodu. Pečují také o záhonek, na němž pěstují bylinky, zeleninu a v neposlední řadě dýně, ze kterých je pak na podzim výborná polévka a pomazánka na společné dýňování.

Ohlasy

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

PŘIJĎTE SI UDĚLAT NÁZOR SAMI

Seznamte se

JSME ZDE PRO VÁS A VAŠE DĚTI

Učitelé v mateřské škole Sofie ukazují dětem na vlastním příkladě, jak se používají pomůcky ve třídě, ukazují cestu, nechávají však dítěti takový prostor, který každé dítě potřebuje, aby mohlo naplnit „pomoz mi, abych to dokázal sám“.  Učitelé jsou dětem partnery v diskusi, autoritami při stanovování hranic a dodržování pravidel a také vzory, od kterých se učí.

Fotogalerie

PODÍVEJTE SE K NÁM

 

Školné

 • DVA DNY DOPOLEDNE
 • 4,000 Kč
 • měsíčně
 • 7.30 – 12.30
 • Svačinka
 • Anglické dopoledne 1x týdně
 • POUZE pro děti do 3 let
 • SSS
 • SSS
 • REGISTROVAT
 • TŘI DNY ODPOLEDNE
 • 7,500 Kč
 • měsíčně
 • 7:30 – 15:00
 • Svačinky
 • Anglické dopoledne 1x týdně
 • Pohybová příprava ve ČT
 • Předškolní příprava 2x týdně
 • SSS
 • REGISTROVAT
 • PĚT DNÍ CELÝ DEN
 • 11,000 Kč
 • měsíčně
 • 7:30 – 17:00
 • Svačinky
 • Anglické dopoledne 1x týdně
 • Pohybová příprava ve ČT
 • Předškolní příprava 3x týdně
 • Plavání v PÁ *
 • REGISTROVAT

Aktuality

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE

Máte dotaz? Chcete se přijet podívat?

ZAVOLEJTE  NÁM  (+420) 773 220 281 NEBO PIŠTE NA: INFO@MS-SOFIE.CZ NEBO NÁM ZDE NECHTE VZKAZ