Vítejte v Sofii

RODINNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŘÍČANECH

Pracovny

Pracovny pro rodiče s dětmi

Více informací

Batolata

Samostatné oddělení pro děti do 3 let

Více informací

Děti 3 – 6 let

Dvě věkově smíšené třídy pro 40 dětí

Více informací

Předškoláci

 Strukturovaná předškolní příprava

Více informací

Kdo jsme

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOFIE

Jsme moderní mateřská škola pro současné děti. Vidíme, co všechno již 2 leté děti, ještě než přijdou poprvé do školky, znají a dovedou. Vidíme také, co všechno jim díky moderní době a rychlému životnímu stylu chybí. Klid, bezpečí, možnost se soustředit na to, co je zaujme, ale také požadavek na dokončení vybrané aktivity a její úklid na své místo. To je to, co děti u nás nachází. Každému dítěti vytváříme podmínky pro růst vlastním tempem. Věkově smíšené třídy umožňují každému dítěti najít si kamarády na společnou hru či vzor, ke kterému se vztahují.
Zcela se u nás naplňuje tvrzení, že stejnost vytváří soupeření, naopak rozdílnost vytváří spolupráci. Starším dětem prostředí nabízí možnost vyzkoušet si jak vůdčí roli, tak roli podřízenou při aktivitách s mladšími dětmi. Naprostá většina rodičů k nám přichází na základě doporučení jiných rodičů z Říčanska. Hledají školku, která nabídne jejich dítěti podnětné prostředí, ve kterém se budou smysluplně rozvíjet, a dobře je připraví na vstup do základní školy. Přichází k nám děti se znalostí dvou jazyků, děti expatů či děti se znalostí funkce spalovacího motoru. Více o nás najdete zde. Jíme zdravě. Odpoledne také tvoříme, čteme a hrajeme.

NAPIŠTE NÁM A DOZVÍTE SE VÍC

 

Aktivity

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
České tradice v Sofii - masopust

Masopust 2019 v ulicích města Říčany

 

Tradici vnímáme jako předávání zkušeností a moudrosti z generace na generaci. V mateřské škole Sofie se tradicím věnujeme již několik let. I pro nás jsou něčím, co nás v průběhu roku přirozeně provází a na co se společně s dětmi těšíme.

Intenzivně se věnujeme svátkům a jejich významu zejména u posvícení, adventu, na Vánoce, o Masopustu a na Velikonoce. Povídáme si a prožíváme svátek Sv. Václava, Dušičky, svátek sv. Barbory, Lucie, Martina, Mikuláše či Hromnice a další.

České tradice tvoří jednu ze základních časových linií školního roku. S dětmi se každý rok ke tématům vracíme a odhalujeme další roviny konkrétních událostí. Věříme, že když děti budou vědět, odkud pochází, kde je jejich domov a jejich kořeny, budou v dospělosti snáze hledat cestu, kam jít. Vždy však budou vědět, kam se mohou vrátit, kde jim bude dobře.

Bez znalosti cizích jazyků se v dnešním světě již neobejdeme. V mateřské škole Sofie probíhá výuka anglického jazyka formou přirozené komunikace v rámci běžného dne. Dvakrát týdně dopoledne je v týmu učitelů v každé třídě jako druhý pedagog rodilý mluvčí, který s dětmi komunikuje anglicky během běžných denních činností, skupinové i individuální práce.

Je úchvatné pozorovat, jak dětem v předškolním věku vůbec nevadí, že některým slovíčkům nerozumí, přesto jsou schopny se domluvit. A kolik se toho v tomto věku přirozeně naučí…

 Jak již sám název napovídá, děti se v této oblasti učí praktické věci – prostřít si na svačinku či oběd, stolovat, vše si po sobě uklidit, oblékat a obouvat, pečovat o prostředí třídy, krájet, strouhat, leštit zrcadlo… Jednoduše vše, co si umíte i neumíte představit z aktivit každodenního života. Předměty a pomůcky jsou pro děti k dispozici v potřebných velikostech (jako například nůžky, nůž, mop nebo žehlící prkno). Do této oblasti patří také aktivity spojené s přeléváním, přesýpáním, tříděním, které procvičují zejména jemnou motoriku, která je později velmi důležitá pro správné držení tužky.

Složitější dovednosti, jako je zavazování tkaniček, zapínání spony a další, děti zkouší na oblékacích rámech – pomůckách, které replikují různé možnosti zapínání oblečení.

Hlavními principy práce dětí v oblasti praktického života jsou samostatnost, svoboda, disciplína, vše v rámci pravidel stanovených s dětmi a pro děti.

Aktivity z oblasti smyslové výchovy tříbí a zdokonalují dětské smysly. Zejména v předškolním věku se děti učí díky tomu, že věci vidí, mohou si je osahat, ochutnat či je cítit a slyšet. Učí se rozlišovat a pojmenovávat barvy, párovat stejně znějící či stejně vážící předměty. Rozšiřují si vnímání pojmů označujících velikost – dlouhý, delší, krátký, kratší, velký, větší, malý, menší.

Pomůcky, které používáme, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny smysly. Proces učení probíhá prostřednictvím kontrastů, porovnávání a rozlišování. Po nabytí zkušeností dokážou děti rozlišovat i nejjemnější rozdíly.

 

Matematika je podle mnohých aritmetika, algebra a geometrie – způsoby, jak se dobrat správným odpovědím v co nejkratším čase a co nejefektivněji. Děti fungují jinak než dospělí. Nesledují pravidlo o co nejmenším vydaném úsilí, spíše vydají mnohem větší úsilí a využijí všech možností, jak se vypořádat s každým detailem na cestě k cíli.

Matematika u nás je jiná. Děti si díky hraní a používání propracovaných pomůcek rozvíjí matematické myšlení, učí se myslet a argumentovat logicky a jednoznačně. Pomůcky jsou trojrozměrné a senzorické, dítě musí s nimi manipulovat, aby zadání vyřešilo a umožňují najít si případnou chybu bez pomoci dospělého. Pomůcky podporuji aktivní učení, společnou práci dětí. Naprostá většina pomůcek byla navržena jako geometrické reprezentace abstraktních konceptů, což umožňuje dětem od raného věku vizualizovat si i komplikované koncepty jako je např. (a+b+c)3.

V neposlední řadě věříme, že při práci s matematickými pomůckami rozvíjíme přímo mozek dítěte. Práce s pomůckami zapojuje všechny čtyři části lidského mozku najednou (zodpovědné za pohyb, zrak, sluch/paměť a úsudek), propojuje levou a pravou hemisféru a aktivně vytěžuje přední mozkovou kůru (prefrontal cortex) – nejpokročilejší část mozku.

Obecně je výuka abecedy a psaní zahajována v první třídě a jakékoliv dřívější zasvěcování do písmen či psaného slova je mnohdy považováno za předčasné. Již 4,5 leté děti však často začínají projevovat zájem o písmenka a mezi 5-6 rokem začínají číst krátká slova.

U nás děti číst ani psát neučíme, ale mají v případě jejich zájmu k dispozici velké množství materiálů, které jejich touhu po čtení a psaní naplní. Dbáme na grafomotorickou přípravu dětí, rozvíjíme jejich jemnou motoriku a vedeme je ke správnému a uvolněnému úchopu tužky.

V oblasti rozvíjející jazyk nabízíme dětem nepřeberné množství materiálu na rozšiřování slovní zásoby (obrázkové příběhy, hry, skládačky, přiřazování předmětu a popisu..), hmatová písmena, pískovničku pro kreslení a psaní, pohyblivou abecedu a mnoho dalšího.

Hudba a zpěv je součástí našeho každodenního života. Máme to štěstí, že můžeme stavět na, v některých případech profesionálních, dovednostech našich učitelů – hrají na klavír, kytaru či flétnu a také na vlastní tělo. Vytváříme prostředí, které v dětech probouzí cit a pochopení pro hudbu.

Seznamování s hudbou u nás probíhá pomocí rytmických cvičení, hry na jednoduché hudební nástroje, děti se také seznámí se základy notového zápisu, jak vypadá notová osnova, nota či houslový klíč.

Některé děti z mateřské školy již tvoří spolu se žáky naší základní školy základy flétnového souboru, který pravidelně vystupuje při našich akcích.

Lyžujeme od 4 let pravidelně každý rok

Lyžařský výcvik 2019

Pohyb bereme jako nezbytnou součást života dětí, jako důležitý předpoklad duševního rozvoje, který pomáhá rozvoji psychiky.

Starší děti chodí celý školní rok jednou týdně plavat. V rámci běžného dne mají možnost hrát míčové hry na hřišti (fotbal, florbal, basketbal) a hrát si na velké a pro děti vybavené zahradě.

Pravidelně také bruslíme na novém zimním stadionu v Říčanech. Každý rok jezdíme na lyže na Šibeniční vrch v Mnichovicích.

Prostředí mateřské školy Sofie je připraveno tak, aby tvořivost dětí neomezovalo, naopak ji podporovalo. Výtvarné aktivity, slovní projev, tanec, hudba a divadlo mají v programu mateřské školy jasné místo. Kreativní činnosti rozvíjí vnímání a úsudek a slouží k vyjádření myšlenek a emocí. Součástí práce v této oblasti je také schopnost pojmenovat a ocenit práci ostatních.

Od roku 2016 máme vlastní keramickou dílnu s hrnčířským kruhem.

Pobyt venku nezahrnuje jen běhání po zahradě, hru na dětském hřišti či procházky po okolí. Děti se i venku o své prostředí starají. Zametají dvůr, vytrhávají plevel, hrabou listí, v zimě odhazují sníh. Od roku 2012, kdy se vysadili v rámci Dne Země na zahradě ovocné keře, sbírají úrodu. Pečují také o záhonky, na němž pěstují bylinky, zeleninu a v neposlední řadě dýně, ze kterých je pak na podzim výborná polévka a pomazánka na společné dýňování. Na dalších záhonech jsou vysazené jahody. Dva ořešáci na zahradě také každý rok plodí spoustu ořechů, ze kterých se peče, častěji se však sní hned pod stromy.

Ohlasy

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

PŘIJĎTE SI UDĚLAT NÁZOR SAMI

Seznamte se

JSME ZDE PRO VÁS A VAŠE DĚTI

Učitelé v mateřské škole Sofie ukazují dětem na vlastním příkladě, jak se používají pomůcky ve třídě, ukazují cestu, nechávají však dítěti takový prostor, který každé dítě potřebuje, aby mohlo naplnit „pomoz mi, abych to dokázal sám“.  Učitelé jsou dětem partnery v diskusi, autoritami při stanovování hranic a dodržování pravidel a také vzory, od kterých se učí.

Fotogalerie

PODÍVEJTE SE K NÁM

 

Školné

Tři vybrané příklady možné docházky
 • DVA DNY DOPOLEDNE
 • 4,500 Kč
 • měsíčně
 • 7.30 – 12.30
 • Dopolední svačinky a obědy v biokvalitě
 • Dopolední pracovní cyklus
 • Dopolední blok s rodilým mluvčím 1x týdně
 • Nedostupné pro předškolákyS
 • Dle dohody
 • REGISTROVAT
 • TŘI DNY ODPOLEDNE
 • 8,500 Kč
 • měsíčně
 • 7:30 – 15:00
 • Svačinky a obědy v biokvalitě
 • Dopolední a odpolední pracovní cyklus
 • Dopolední blok s rodilým mluvčím 1x týdně
 • Předškolní příprava 2x týdně
 • S
 • REGISTROVAT
 • PĚT DNÍ CELÝ DEN
 • 10,500 Kč
 • měsíčně
 • 7:30 – 17:00
 • Svačinky a obědy v biokvalitě
 • Dopolední a odpolední pracovní cyklus
 • Dopolední blok s rodilým mluvčím 2x týdně
 • Předškolní příprava 2x týdně
 • S
 • REGISTROVAT

Aktuality

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE

VŠECHNY AKTUALITY

Máte dotaz? Chcete se přijet podívat?

ZAVOLEJTE  NÁM  (+420) 773 220 281 NEBO PIŠTE NA: INFO@MS-SOFIE.CZ NEBO NÁM ZDE NECHTE VZKAZ

captcha

 

 

Odesláním emailu z kontaktního formuláře nám obvykle poskytujete své osobní údaje a to dobrovolně za účelem komunikace ohledně studia dítěte v mateřské škole Sofie. Současně nám tímto dáváte souhlas tyto osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat v souladu s aktuální legislativou.