Blog

Vánoční koncert v říčanském kostele

Jsme malá školka rodinného typu … Za tímto spojením si každý může vybavit různou představu, jak to u nás chodí. Popíšeme vám jednu praktickou ukázku: představte si, že by běžná školka chtěla uspořádat vánoční besídku pro rodiče v kostele… Nemyslitelné? Ale u nás je to realita.

Velikost mateřské a základní školy Sofie nám dovolí pořádat každoročně společný vánoční koncert v říčanském kostele. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že sváteční atmosféra zde na vás dýchne, i když zrovna nejste citlivé duše. Velkým potěšením bylo sledovat s jakou radostí a zápalem se děti z mateřské školky svého vystoupení zhostily. Do připraveného repertoáru přispěli několika písničkami – Rampouch, Sv. Martin či Zimní písnička, při kterých zpěv doprovodili i pohybovými prvky. Rozhodně se neztratili ani při zpívání s dětmi ze základní školy, kdy se k nim přidali při písničkách Aby nás Pánbůh miloval a Zdobte domy.

O závěr koncertu se tradičně postarala skladba Narodil se Kristus Pán, kdy se k dětem a účinkujícím přidali v nemalém počtu i diváci.

Jsme moc rádi, že i letos byl kostel plný, že naše děti přišli podpořit svou přítomností nejen rodiče, ale i blízcí či vzdálení příbuzní a rodiny našich budoucích žáků. Všem za to děkujeme.

Velmi si také vážíme laskavé podpory říčanského pana faráře, bez jehož vstřícnosti by se koncert v kostele jistě nemohl uskutečnit. Jak řekl pan ředitel v závěrečném proslovu, velké poděkování patří pedagogickému sboru a maminkám z řad rodičů za přípravu celého programu a především našim dětem. Za jejich trpělivost při nacvičování písní, za jejich ochotu zpívat, za jejich kreativitu, kterou při nácviku projevili a za jejich zářící oči, které jsou motivací do další práce.

Číst více

Začal Advent…

Každý den v mateřské škole Sofie začínáme ve své třídě ranním kruhem. Je to moc pěkný začátek dne, kdy se děti posadí na koberec do kruhu a vzájemně se naladí a připraví na společně strávený den. Paní učitelka většinou představí aktivitu, které se ten den děti mohou věnovat a která souvisí s týdenním plánem třídy. Nezřídka děti zhlédnou prezentaci Montessori pomůcky. Děti dostanou prostor k tomu, aby se vyjádřily, zapojily, nebo jen tak mlčky přihlížely.

V pondělí po první adventní neděli, nás čekal kruh neobvyklý, neboť všechny děti se spojily a setkaly v jedné třídě. Dozvěděli jsme se o tradici adventu, o tom proč jej slavíme a jak bychom se o adventu měli chovat, také jsme si povídali o významu jednotlivých svící na adventním věnci.

To vše směřovalo k tomu, že jsme si vlastní adventní tác společnými silami vytvořili. Každá třída měla svůj a děti mohly zdobit dle svého uvážení a výběru. Paní učitelky dopředu pečlivě připravily všechny potřebné ozdoby, svíčky a zelené větvičky, stačilo si jen vybrat co se komu nejvíce líbilo. Děti opět projevily úžasnou nápaditost a chuť do práce. Odměnou nám všem jsou krásné adventní tácy, které nám zdobí třídy. První svíčku jsme si již zapálili, obvykle se nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání.

Už nyní se těšíme na všechna pondělí, kdy si zapálíme další svíčku a Vánoce budou zase o kousek blíž…

 

Číst více

Stateční cestovatelé

Podzimní měsíce se vyznačují tím, že někteří u nás žijící ptáci se vydávají na dlouhou cestu za teplem, aby se k nám na jaře opět plni sil a vyhřátí od sluníčka vrátili.

My jsme si o těchto statečných cestovatelích povídali. Nejen povídali, my jsme se na jejich cestu za sluníčkem také vydali, i když „jen“ prstem po mapě – barevným provázkem jsme vyznačovali cestu některých nejznámějších stěhovavých ptáků, hledali jsme o nich informace v encyklopediích a atlasech. Na základě pomůcky z kosmické výchovy jsme se dozvěděli, kteří ptáci odlétají, kteří zůstávají a kteří naopak přilétají – ano, i to je pravda – zkrátka tady u nás v Čechách je pro některé ptáčky v zimě hodně teplo😊, a tak tady přezimují a na léto zase frnk na sever.

Bavilo nás pracovat s pohyblivou abecedou, z jejíchž písmen jsme skládali názvy ptáků, opisovali je, určovali počet písmen i slabik. Na procházkách venku jsme pozorně pozorovali, zda uvidíme nějaké ptáčky, kteří neodlétli a na zimu u nás zůstávají – viděli jsme jich spoustu a rozhodli jsme se, že jim v nejbližší době vyrobíme krmítka, aby zimu snáze přežili. Tak na shledanou zase na jaře a šťastnou cestu!

Číst více

Vití vánočních věnců

S velkým předstihem Vás zveme na každoroční společné vití vánočních věnců před první adventní nedělí, ve čtvrtek 30.listopadu.

V mateřské škole i na patrech základní školy budou pro rodiče našich dětí připravené prostory pro výrobu, sdílení, čaj i svařák.

Těšíme se na Vás.

Číst více