Základní přehled programu pro děti do 3 let

Věříme, že děti do 18 měsíců patří k mamince, a proto se aktivně jesličkovému programu nevěnujeme. Na základě poptávky rodičů jsme vybudovali samostatné třídu pro děti od 2 let, i v souvislosti se strategií státu, která umožňuje do mateřských škol přijímat děti starší dvou let. Zařazení této věkové skupiny dětí do kolektivu dětí starších 3 let je velkou výzvou a proto jsme se rozhodli nabídnout rodičům na Říčansku alternativu.

Třída samotná je připravena s maximálním zaměřením na detail a zdravé prostředí. Podlahy jsou bezftalátové, z vinylových dílců, které snesou komerční zatížení. Třída má akustické řešení, které zkracuje dobu dozvuku a vytváří tak příjemné prostředí i po zvukové stránce. Osvětlení je plnospektrální, poskytuje barvy jako v denním světle a má účinek na nervovou soustavu jako sluneční světlo. Závěsy nám současně umožňují zastínit celý prostor třídy a připravit děti na spaní za úplné tmy.

Vybavení třídy je podřízené věkovému spektru dětí. Stoly jsou v odpovídající pracovní výšce, každá židle nabízí dvě výšky sezení tak, aby si i malé dítě mohlo přizpůsobit pracovní místo svým potřebám. Skříňky, ve kterých je umístěn Montessori materiál a další pomůcky a nabídky aktivit, jsou ve správné výšce umožnující výběr aktivit, práci s nimi i následné zařazení.

Třída má vlastní kuchyňku s pracovní plochou a dřezem na mytí nádobí. Pro věkovou skupinu 2 – 3 jsou aktivity spojené s praktickým životem – krájením, tříděním, přesýpáním – propojené s přípravou vlastního jídla naprosto zásadní.

Fotogalerie