Přijímací řízení

Mateřská škola Sofie Ríčany se věnuje dětem od 2 let až do jejich nástupu do základní školy, ve dvou věkově smíšených třídách. Mateřská škola funguje již 11tým rokem, z toho přímo v Říčanech působí deset let.

Děti přijímáme v případě volného místa kdykoliv během školního roku. Aktuálně, v dubnu 2020, nabízíme poslední volné místa v obou třídách. Pro školní rok 2020/2021 a následující přijímáme rezervace. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme přihlášky dětí i před zápisem, který se bude konat 27. května 2020. Při obsazování volných míst zohledňujeme termín podání přihlášky. MŠ Sofie není spádovou mateřskou školou.

Od roku 2017 je povinný zápis do mateřské školy pro všechny děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září. Pro ně platí povinnost nastoupit v školním roce 2019/2020 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zápis je povinný také pro děti, které mateřskou školu Sofie již navštěvují. Zápis proběhne v časech přidělených jednotlivým rodinám na základě odevzdané přihlášky.

Zápis do mateřské školy se uskuteční primárně dálkovou formou, všechny rodiny budou následně pozvány na konkrétní čas návštěvy.


Prvním krokem pro výběr mateřské školy ze strany rodiče i ze strany školy je návštěva v době provozu školky. Během první návštěvy Vás provedeme prostory budovy, ukážeme Vám obě třídy a vysvětlíme základní principy fungování naší mateřské školy. Nedílnou součástí návštěvy je pozorování ve vybrané třídě, který rodičům ukáže reálné fungování věkově smíšeného kolektivu dětí a na příkladu jednoho dne představí činnosti, kterým se děti obvykle věnují.

Doporučujeme také pozorování absolvovat bez dětí, což umožní sledovat chod třídy a aktivity jednotlivých dětí, případně s vlastními dětmi přijít na návštěvu ještě jednou.


AKTUALIZACE: V době přísných hygienických opatření návštěvy provádíme v čase mimo provoz mateřské školy. Pozorování práce učitelů a dětí ve třídě je stále možné za předpokladu rezervace času návštěvy a dodržení hygienických požadavků.