Přijímací řízení

Mateřská škola Sofie Ríčany se věnuje dětem od 2 let až do jejich nástupu do základní školy, ve dvou věkově smíšených třídách pro děti od 3 let a jedné třídě pro batolata, od 2 do 3 let. Mateřská škola funguje již 13tým rokem, z toho přímo v Říčanech působí dvanáct let.

Děti přijímáme v případě volného místa kdykoliv během školního roku. Zápis na školní rok 2021/2022 se koná 14.5.2021 po celý den. Informace o zápisu najdete také na našem FB zde. Všechny zájemce prosíme o registraci do našeho systému na tomto linku Škola Online. Při obsazování volných míst zohledňujeme termín podání přihlášky, kterou lze podat kdykoliv. MŠ Sofie není spádovou mateřskou školou.

Pro školní rok 2022/2023 a následující přijímáme rezervace. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Od roku 2017 je povinný zápis do mateřské školy pro všechny děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září. Pro ně platí povinnost nastoupit v školním roce 2020/2021 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zápis je povinný také pro děti, které mateřskou školu Sofie již navštěvují. Zápis proběhne v časech přidělených jednotlivým rodinám na základě odevzdané přihlášky v květnu 2021. Zápis do mateřské školy se uskuteční primárně dálkovou formou, všechny rodiny budou následně pozvány na konkrétní čas návštěvy.


Prvním krokem pro výběr mateřské školy ze strany rodiče i ze strany školy je návštěva v době provozu školky. Během první návštěvy Vás provedeme prostory budovy, ukážeme Vám třídy relevantní věku dítěte a vysvětlíme základní principy fungování naší mateřské školy. Nedílnou součástí návštěvy je pozorování ve vybrané třídě, které rodičům ukáže reálné fungování věkově smíšeného kolektivu dětí a na příkladu jednoho dne představí činnosti, kterým se děti obvykle věnují.

Doporučujeme také pozorování absolvovat bez vlastního dítěte, což umožní sledovat chod třídy a aktivity jednotlivých dětí, případně s vlastními dětmi přijít na návštěvu ještě jednou.


AKTUALIZACE: V době přísných hygienických opatření návštěvy provádíme v čase mimo provoz mateřské školy. Pozorování práce učitelů a dětí ve třídě je stále možné za předpokladu rezervace času návštěvy a dodržení hygienických požadavků.