Přijímací řízení

Potřebné dokumenty
Přihláška MŠ Sofie 17_18
Mateřská škola Sofie Ríčany se věnuje dětem od 2 let až do jejich nástupu do základní školy. Pro děti od 2 do 3 let nabízíme samostatné oddělení, děti od 3 let mají k dispozici dvě věkově smíšené třídy. Mateřská škola funguje již 10tým rokem, z toho přímo v Říčanech působí 9 let.

Děti přijímáme v případě volného místa kdykoliv během školního roku. Aktuálně, v dubnu 2018, nabízíme několik volných míst již pouze v jedné ze tříd. V případě zájmu o volné místo nás kontaktujte.

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme přihlášky dětí, které se narodily po 1.září 2015, kapacitu máme také pro děti narozené od září 2013 do srpna 2014. V případě zájmu o starší nebo mladší dítě, než jsou data narození uvedené výše, nás kontaktujte. Při obsazování volných míst zohledňujeme termín podání přihlášky. MŠ Sofie není spádovou mateřskou školou.

Pro školní rok 2019/2020 a následující přijímáme rezervace. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Od roku 2017 je povinný zápis do mateřské školy pro všechny děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září. Pro ně platí povinnost nastoupit v školním roce 2018/2019 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Termín zápisu v mateřské škole Sofie je stanoven na 10.5.2018 od 9.00. Zápis je povinný také pro děti, které mateřskou školu Sofie již navštěvují. Zápis proběhne v časech přidělených jednotlivým rodinám na základě přihlášky.


Prvním krokem pro výběr mateřské školy ze strany rodiče i ze strany školy je návštěva v době provozu školky. Během první návštěvy Vás provedeme prostory budovy, ukážeme Vám obě třídy a vysvětlíme základní principy fungování naší mateřské školy. Nedílnou součástí návštěvy je pozorování ve vybrané třídě, který rodičům ukáže reálné fungování věkově smíšeného kolektivu dětí a na příkladu jednoho dne představí činnosti, kterým se děti obvykle věnují.

Doporučujeme také pozorování absolvovat bez dětí, což umožní sledovat chod třídy a aktivity jednotlivých dětí, případně s vlastními dětmi přijít na návštěvu ještě jednou.