Přijímací řízení

Mateřská škola Sofie Ríčany se věnuje dětem od 2 let až do jejich nástupu do základní školy, ve dvou věkově smíšených třídách. Mateřská škola funguje již 10tým rokem, z toho přímo v Říčanech působí 9 let.

Děti přijímáme v případě volného místa kdykoliv během školního roku. Aktuálně, v dubnu 2019, nabízíme volné místo pouze v jedné ze tříd. V případě zájmu o volné místo s nástupem na jaře 2019 nás kontaktujte.

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme přihlášky dětí i před zápisem, který se bude konat v květnu 2019, konkrétně 21.5.2019 od 09.00. Při obsazování volných míst zohledňujeme termín podání přihlášky. MŠ Sofie není spádovou mateřskou školou.

Pro školní rok 2020/2021 a následující přijímáme rezervace. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Od roku 2017 je povinný zápis do mateřské školy pro všechny děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září. Pro ně platí povinnost nastoupit v školním roce 2019/2020 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Termín zápisu v mateřské škole Sofie je stanoven na 21.5.2018 od 9.00. Zápis je povinný také pro děti, které mateřskou školu Sofie již navštěvují. Zápis proběhne v časech přidělených jednotlivým rodinám na základě odevzdané přihlášky.


Prvním krokem pro výběr mateřské školy ze strany rodiče i ze strany školy je návštěva v době provozu školky. Během první návštěvy Vás provedeme prostory budovy, ukážeme Vám obě třídy a vysvětlíme základní principy fungování naší mateřské školy. Nedílnou součástí návštěvy je pozorování ve vybrané třídě, který rodičům ukáže reálné fungování věkově smíšeného kolektivu dětí a na příkladu jednoho dne představí činnosti, kterým se děti obvykle věnují.

Doporučujeme také pozorování absolvovat bez dětí, což umožní sledovat chod třídy a aktivity jednotlivých dětí, případně s vlastními dětmi přijít na návštěvu ještě jednou.