Učitelé a personál školy

Učitelé v mateřské škole Sofie jsou spíše průvodci než učiteli. Ukazují jim na vlastním příkladě, jak se používají pomůcky ve třídě, ukazují jim cestu, nechávají však každému takový prostor, který každé dítě potřebuje, aby mohlo naplnit klasické “pomoz mi, abych to dokázal sám.  Jsou jim partnery v diskusi, autoritami při stanovování hranic a dodržování pravidel a také vzory, od kterých se učí.

 

Stephanie

Učitelka anglického jazyka

Olivia

Učitelka anglického jazyka a výtvarnice

Olga

Finanční ředitelka

Lenka

učitelka MŠ

Monika

Učitelka MŠ

Lenka

Učitelka MŠ, lektorka flétny

Petra

Chůva MŠ

Petra

Učitelka MŠ

Adriana

Asistentka pedagoga

Marie

Hospodářka MŠ

Patrik

Ředitel MŠ