Naše vize

Když se přijdete k nám podívat, často uvidíte něco úplně jiného než co člověk očekává na základě vlastních zkušeností z předškolního vzdělávání nebo představ o tom, jak současná mateřská škola vypadá. Děti najdete po celém prostoru třídy, některé na zemi na koberečcích, některé u stolečků, buď samotné nebo po skupinkách. Ve třídě jsou děti od cca 3 let do cca 6 let, které tvoří věkově smíšenou skupinu. Děti si hrají s barevnými dřevěnými materiály nebo s pomůckami, které jsou na tácích k dispozici ve skřínkách rozmístěných po celé třídě. Obvykle Vás také překvapí ticho a pozorované soustředění u dětí zabraných do svých aktivit.

Na první pohled jsou rozdíly viditelné – věková různorodost dětí, samostatná práce dětí, materiály na poličkách a absence hraček. Akademické vzdělávání dětí je u nás na stejné úrovni jako rozvoj dítěte jako jedince a osobnosti na intelektuální, emocionální, sociální a v mnoha rovinách také duševní rovině.

Věříme, že existuje jednoznačný rozdíl mezi konáním dospělého, které je zaměřeno na vytvoření něčeho užitečného nebo potřebného, a konáním dítěte, které je zaměřené na budování dospělého v sobě samotném. To je aktivita, se kterou dítěti dospělý pomoct nemůže, může pouze vytvořit podmínky pro to, aby dítě tuto „práci“ mohlo odvést. Proto je v mateřské škole Sofie prostředí jedním z klíčových součástí našeho systému vzdělávání. Naším cílem je vytvářet podmínky pro budování samostatnosti, sebedůvěry a sebevědomí. Domníváme se, že sebevědomí, jako víra v sebe sama, je pro budoucnost dospělého indikátorem úspěchu.

„Vzdělávání a výchova dítěte nemá směřovat k jeho přípravě na školu, ale na život“.
             Marie Montessori

Vzdělávací systém, který u nás najdete, je navržen tak, aby maximalizoval růst a rozvoj dítěte v každé fázi jeho vývoje. A tím, že každé dítě je jiné – projevuje zájem o počítání, písmena či jiné oblasti v jiném čase, je v podstatě nemožné mu v klasickém způsobu vzdělávání dopřát to, co právě potřebuje. Volný přístup k materiálům v našich třídách, respektování individuálního tempa vývoje, možnost učení se od starších či mladších kamarádů ve třídě – to vše umožňuje učitelům pracovat cíleně na rozvoji každého dítěte.

Sociální dovednosti jsou pro nás v mateřské škole Sofie klíčové a směle dodáme, že jsme v této oblasti velmi dobří. Slavíme úspěchy s dětmi, které měly různé sociální obtíže.Děti učíme, jak spolupracovat, jak řešit konflikty, jak respektovat sebe i ostatní, jak o ostatní pečovat. Je to možná zvláštní v dnešní době, která oceňuje především dravost a úspěch za každou cenu. Nicméně je to cesta, jak se pokusit změnit společnost budoucnosti.

Duševní rozvoj dítěte je neopomíjeným aspektem vývoje dítěte v mateřské škole Sofie. V této oblasti učíme děti vážit si sami sebe, respektovat práva ostatních, oceňovat krásu a umění, pomáhat ostatním a obecně být součástí něčeho většího, než je člověk sám.

Intelektuální rozvoj je v případě, kdy se dítě neopírá o budovaný hodnotový systém či nemá důvěru ve vlastní schopnosti velmi komplikovaný. Když si dítě nevěří, že něco zvládne, tak to pravděpodobně nezvládne. Proto jsou všechny materiály ve třídách připravené tak, že dítě v daném věku zvládne pracovat s materiálem pro daný věk. Každá úspěšná aktivita, každý projetý zip nebo nakrájená houska či rajče posiluje sebedůvěru dítěte.