Herny: program pro rodiče s dětmi

 

Víme, že současní rodiče věnují péči o děti velkou pozornost, a proto se snažíme nabídnout jim možnost, jak využít připravené prostředí pro děti, které jsou ještě v péči rodičů, případně navštěvují zájmové aktivity ale hlavní část dne tráví s rodiči. Rodičům chceme nabídnout inspiraci, jak lze s malými i většími dětmi lze pracovat a jaké aktivity a jakým způsobem jim nabízet. Věříme však, že děti do 18ti měsíců patří k mamince, a proto se programu pro ně nevěnujeme.

Herny pro batolata od 18 do 30 měsíců

Program pro děti od 18ti měsíců do 30ti měsíců připravujeme již od roku 2017. V připraveném prostředí, ve kterém se děti cítí přirozeně a bezpečně, je pro ně připravena nabídka aktivit odpovídajících jejich věku. Veškeré vybavení je navržené tak, aby dětem nabídlo sezení a pracovní plochy ve správné výšce. Veškeré pomůcky jsou na policích, do kterých děti vidí a jsou schopné si sami vybrat a zpátky uložit vybranou aktivitu. Jádro nabídky tvoří praktický život, aktivity koordinace oko-ruka a péče sama o sebe.

Pracovny mají kapacitu maximálně 5 dětí s maminkou či tatínkem. Vzhledem k prostorovým omezením je nutné registrovat jako účastníka i doprovod mladšího sourozence. Pro děti starší 30ti měsíců jsou vyhrazeny herny v jiném čase. V rámci pracovny děti mají možnost připravit si svačinu z naší nabídky a také si nabídnout polévku a ve společnosti ostatních dětí poobědvat.

V současné době herny pro děti, z důvodu hygienicko-protiepidemických opatření, neorganizujeme. Jakmile to bude možné, herny opět spustíme.

 

Pracovny pro batolata od 2,5 roku do 3,5 roku

Pracovny pro děti od 2,5 do 3,5 roku a jejich rodiče typicky navazují na předchozí ročníky našich pátečních pracoven, obvykle pro maminky, které na hernu dochází již s druhým dítětem. Přijďte se zastavit, pohrát si a užít čas společně se svým dítětem. Za pomoci prostředí plného podnětných aktivit, didaktických pomůcek a lektorů strávíte inspirativní dopoledne a dozvíte se třeba i něco nového o svých dětech.

V současné době pracovny pro děti do 3,5 let věku nenabízíme. V případě zájmu o znovaotevření nás prosím kontaktujte.