S maminkou v batolecí třídě

Columns

Hledáte podnětné a inspirující prostředí pro Vaše batole, které ho jen nezabaví, ale všestranně rozvíjí?

Přidejte se k nám!

zaléváni kytek

Pravidelná setkání:
V nádherném, pečlivě připraveném prostředí, uspořádaném na základě vývojových potřeb batolat se budeme setkávat v malé skupince 4 maminek a čtyř dětí (ve věku od 18 měsíců do 3 let) po dobu dva a půl měsíce (10 setkání jednou týdně od 8:30 do 11:00).

Rozvoj dítěte i rodiče:
Společně, za vedení a podpory zkušeného učitele, budete procházet různorodými činnostmi, které batolatům dávají příležitost zdokonalovat jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí slovní zásobu, vedou děti k samostatnosti, posilují schopnost ovládání impulsů a dávají dětem příležitost budovat základy kritického myšlení.

Rozvoj myšlení, genetika, prostředí a zkušenosti:
Všechno, co dítě zažívá před narozením a v prvních letech po narození, ovlivňuje vývoj mozku.

Genetické vybavení dítěte představuje jen plán vývoje, ale jsou to zkušenosti a interakce dítěte s prostředím, které určují konečnou architekturu mozku.

Dítě svůj mozek staví od základů! Pevné nebo slabé základy ovlivní budoucí rozvoj i učení.


7 přínosů Montessori prostředí:


Přínos pro Vaše batole:


Přínos pro Vás:


Detaily programu:

Místo: třída batolat v ZŠ a MŠ Sofie v Říčanech
Termíny: první turnus programu 7.10.2022 – 16.12.2022
Časy setkání ve třídě: 8:30 – 11:00
Cena celého programu: 5 700 Kč (10 setkání ve třídě, 4 workshopy, svačinky pro děti ve tříde v ceně)

Součástí programu jsou 4 odpolední workshopy pro rodiče na téma:

Prostor: prostor jako překážka nebo aktivizující prvek ve vývoji dítěte. Tipy a inspirace pro uspořádání inspirujícího prostoru doma.
Batole: senzitivní období, psycho-motorický vývoj, překážky v přirozeném vývoji, nejnovější vědecké poznatky.
Rozvoj samostatnosti: činnosti praktického života a jejich vliv na psycho-motorický vývoj dítěte. Ukázky a postupy vedení dětí při odplenkování, oblékání a svlékání, stolování.
Období vzdoru a komunikace: význam období vzdoru ve vývoji dítěte. Důležitost přimykání. Příklady nezraňující komunikace v náročných situacích.

Pokud máte zájem, zašlete přihlášku na: batolata@ms-sofie.cz