Aktuality

Mikuláš v Sofii

Tento rok se poprvé role Mikuláše, anděla a čerta ujala parta žáků z druhého stupně. Popravdě, v mateřské škole panovaly obavy, zda parta najde vhodné slova a malé děti ve školce nevystraší, opak se stal pravdou. Bylo to úžasné a moc všem žákům z Kuří děkujeme, stejně tak Anthonymu, který jednu z part doplnil. Školu…

Twigsee v provozu

Do provozu jsme po pilotáži zavedli aplikace Twigsee, která umožňuje rodičům jednoduchým způsobem nahlédnout do každého dne jejich dětí v mateřské škole, omluvit docházku či na jednom místě vidět všechny plánované i minulé akce, kterých se jejich dítě účastnilo.

Zpráva z realizace projektu

Během léta 2023 se nám podařilo dokončit realizaci projektu „Jak učit a žít udržitelnosti v zahradě i v kuchyni“ a úspěšně zapojit jednotlivé prvky a technologie do života Sofie. Hřiště mateřské školy s brankami je v plné permanenci, pečící trouba, robot i nerezový stůl v horní výdejně se intenzivně používají. Za podporu děkujeme Programu rozvoje…