Monika Bogačová

Monika  Bogačová, učitelka (e-mail)

Monika Bogačová absolvovala střední školu v Ostravě, kde žila až do přestěhování do Prahy. Po přestěhování v roce 2011 začala pracovat v MŠ Sofie jako asistent učitele, a v současnosti působí jako hlavní učitelka. Absolvovala vzdělávací semináře z  oblasti praktického života, práce se senzomotorickým materiálem a základy Montessori filozofie pro práci s dětmi od 0 do 6 let. Za sebou má také 22. diplomový Montessori kurz Společnosti Montessori, akreditovaný MŠMT ČR. Je kvalifikovaným pedagogem pro předškolní vzdělávání. Za sebou má  třetí běh „Diplomového kurzu moderní Montessori pedagogiky“ v Institutu celostního učení.

Monika má dvě děti, Jaroslava a Jiřího , u kterých se také snaží principy Montessori pedagogiky praktikovat. Volný čas tráví především s rodinou na plavání, vyjížďkách do přírody na kolech nebo na procházkách se psem.

Láska je tou největší silou ve vesmíru. Láska je poskytnuta člověku jako dar a očekává se od ní, že svou zvláštní úlohu bude náležitě plnit. Jediný člověk mezi všemi ostatními však může s tímto darem nakládat podle své vůle. Může ho dál rozvíjet a mělo by být jeho povinností o tento dar co nejlépe pečovat. I když je její příděl pro jednotlivého člověka omezený, je největší silou, kterou disponuje.