Projekt „Navýšení kapacity MŠ Sofie“

Projekt „Navýšení kapacity MŠ Sofie“ je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti kvalitní infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Říčany. Díky realizaci projektu dojde ke stavebním úpravám MŠ Sofie a souvisejícímu navýšení kapacity o 16 dětí. Vzniknou tak moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní doby. Dojde k pořízení moderního vybavení školky a zajištění bezbariérovosti budovy MŠ.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání především pro místní obyvatele a uspokojit tak vysokou poptávku po umístění dětí do mateřské školy již od dvou let věku. Zajistit bezbariérovost a lepší fyzickou dostupnost mateřské školy. Zajistit vyšší možnost příjmu dětí mladších tří let – tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trh práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu budou zrekonstruované prostory MŠ a pořízení moderního vnitřního vybavení včetně úprav venkovního prostranství.